ศูนย์ฝึกวิชาชีพช่างกระจกและอลูมิเนียม (อลูมิเนียม-ดี)

งานกระจกและอลูมิเนียมเป็นงานที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงทั้งในปัจจุบัน และโดยเฉพาะในอนาคตยิ่งจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น มีส่วนเกี่ยวข้องในงานสถาปัตย์ทั้งภายนอกและภายในอาคารเกือบทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นงานประตู งานหน้าต่าง งานกั้นอาณาเขตต่างๆ ของอาคาร ปัญหาในการดูแลหลังการติดตั้งค่อนข้างน้อยถ้าเรามีการวางแผนการประกอบและติดตั้งให้ดีตั้งแต่ต้น

เราเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ด้านงานกระจกและอลูมิเนียมมากว่า 10 ปี สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานกระจกและอลูมิเนียมมาจำนวนไม่น้อย หลักสูตรของเราเน้นสอนเชิงปฏิบัตินำหน้าทฤษฎี สอนให้รู้จักองค์ประกอบของโครงกระจกและอลูมิเนียมรูปแบบต่างๆ สอนการคำนวณ การตัด การบาก การเจาะ การประกอบ การติดตั้ง รวมถึงการประเมินราคาหาต้นทุน ข้อดีของหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจน้อย ได้ความรู้ตรงจุด ครบทุกองค์ประกอบในเวลาที่รวดเร็ว การเรียนรู้งานกระจกและอลูมิเนียมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือมีประสบปการณ์ด้านช่างมาก่อน เพราะในหลักสูตรของเราสอนตั้งแต่พื้นฐาน ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย