สวิทช์ปุ่มกดประตูอัตโนมัติ DL30

สวิทช์ควบคุมประตูอัตโนมัติสำหรับห้องน้ำผู้พิการ

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนซ้อน (Telescopic Automatic Sliding Door)

ลูกกลิ้งอัดยางบานกระทุ้ง