สวิทช์ปุ่มกดประตูอัตโนมัติ DL30

สวิทช์ควบคุมประตูอัตโนมัติสำหรับห้องน้ำผู้พิการ

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนซ้อน (Telescopic Automatic Sliding Door)

ลูกกลิ้งอัดยางบานกระทุ้ง

 ชุดควบคุมประตูอัตโนมัติห้องน้ำแบบไร้สัมผัส 100% (ระบบ Analog) แท่นบากเฟรม ST-03 เวอร์ชั่น 2021 (สันติจงเจริญการช่าง)