ชุดควมคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ALD-01
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

รับออกแบบวงจรควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติแบบครบวงจร ตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้า เช่น

  • ระบบสำรองไฟสำหรับประตูอัตโนมัติกรณีไฟฟ้าดับ
  • ระบบตั้งเวลาเปิด ตั้งเวลาปิด ประตูอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ สามารถตั้งได้หลากหลายช่วงเวลาในรอบ 1 วันทำงาน
  • ระบบสั่งประตูเปิดค้างทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
  • ระบบอินเตอร์ล็อค (Interlocking) ห้องเย็น หรือห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิต่างๆ